Deutsch English Français
اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)     ١٩ مرداد ١٣٨٨
مسئوليت تجاوز به زندانيان زن و مرد با علی‏خامنه‏ای است
ننگ بر کودتاگران!
احمدی مقدم و رادان بايد عزل و محاکمه شوند

برخی دچار افسردگی و مشكلات جدی روحی و جسمی گرديده‌اند و در كنج خانه‌های خود خزيده‌اند ." تجاوز به زندانيان در زندان کهريزک قبلا در برخی گزارش‏ها آمده بود. ما هم خبر آن را دريافت کرده بوديم. اما ... [متن کامل]
افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند كه منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده است. از سوی ديگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشيانه تجاوز كرده‌اند به طوری‌كه
نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی بعد از ١٣ روز منتشر شد. او در اين نامه پرده از فاجعه‏ای برداشت که در زندان های رژيم اسلامی روی داده است. به گفته او: "عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند كه برخی
اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)     ۱۸ مرداد ۱۳۸۸

دادگاه نمایشی، نشانه ورشکستگی کودتاگران
با این وجود کودتاگران به این نمایش رسوا ادامه می‏د‏هند. برگزاری دادگاه نمایشی و ادامه آن نشانه ورشکستگی اخلاقی و سیاسی رژیم اسلامی است و به رسوائی بیش از پیش این رژیم در بین مردم کشور ما و افکار عمومی جهانی خواهد انجامید. ما همراه با نیروهای آزادیخواه، این نمایش رسوا را محکوم می‏کنیم و خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستیم. [متن کامل]
برگزارکنندگان دادگاه به جای اینکه عناصر جانی را که به کوی دانشگاه تهران حمله کرده و چند تن از دانشجویان را به قتل رساندند، به پای میز محاکمه بکشانند، در کیفر خواست پای فدائیان خلق را در به میان کشیده‏اند.
از زمان برگزاری نخستین جلسه دادگاه فرمایشی، احزاب، سازمان‏ها، فعالین سیاسی و حقوق بشر و حقوق‏دانان نسبت به دادگاه فرمایشی اعتراض کرده و خواستار توقف آن، پایان دادن به اعتراف‏گیری و آزادی زندانیان سیاسی شده‏اند.
کیفرخواست تنظیم شده برای دادگاه فرمایشی سراپا دروغ و مغلطه است و در آن ناشیانه معترضین به تقلب در انتخابات به انجام “کودتای مخملی”، جاسوسی و براندازی نرم متهم شده‏اند. این اتهامات در طی سی سال گذشته همواره متوجه مخالفین و منتقدین نظام حاکم برکشور بوده، امروز متوجه کسانی شده است که در برپا کردن جمهوری اسلامی نقش مهمی داشتند و به آن خدمت کرده‏اند.
هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)     ۲۲ بهمن ۱۳۸۷

اطلاعیه‌ی برگزاری کنگره یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
می‌دانند بیش‌ترین کوشش خود را در خدمت برگزاری هرچه پربارتر کنگره‌ی یازدهم سازمان متمرکز کنند. امیدواریم برگزاری این کنگره گامی باشد در راه موثرتر واقع شدن فعالیت فدائیان در مبارزه برای بهروزی مردم ایران، گامی باشد در راه آزادی، دمکراسی، صلح، عدالت اجتماعی و ... [متن کامل]
و “انتخاب نهادهای مرکزی برای اداره‌ی سازمان تا کنگره‌ی آتی” را در دستور خود خواهد داشت. اسناد پیشنهادی به کنگره برای بررسی و تصویب از سوی دو نهاد، شورای مرکزی و کمیسیون اسناد پایه‌ای منتخب کنگره‌ی دهم، ارائه خواهند شد.
اکنون ارگان‌های سازمان خود را موظف
هم میهنان گرامی!
به آگاهی شما می‌رسانیم که طی چند ماه آتی یازدهمین کنگره‌ی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برگزار خواهد شد.
کنگره‌ “بررسی عملکرد نهادهای منتخب کنگره‌ی پیشین”، “بررسی اسناد ارائه شده برای تصویب”
بيانيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)     ۳ ديماه ۱۳۸۷
پيرامون انتخابات رياست جمهوری دوره دهم
عليه انتخابات غيردمکراتيک و مديريت شده و برای برگزاری انتخابات آزاد
دعوت به برآمد نيروهای دمکرات و سکولار
در روند انتخابات رياست جمهوری با برنامه و سيمای مستقل

محل منازعه جناحهای حکومتی بوده است که بعضا به گردش قدرت در درون حکومت منجر شده است. به بيان ديگر انتخابات در جمهوری اسلامی حداکثر در چارچوب نيروهای "خودی" برگزار شده و رقابت بين آنها برای دستيابی به قوه مجريه و مقننه جريان پيدا کرده است. با روی کار آمدن جريان راست افراطی، انتخابات رقابتی بين جناحهای حکومتی، جای خود را ... [متن کامل]
انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم به عنوان محل چالش و رقابت احزاب سياسی و گردش قدرت، يکی از ملزومات نظام دمکراتيک است. در طی چند دهه اخير تعداد قابل ملاحظه ای از کشورها در اروپا، امريکای لاتين و آسيا به جرگه کشورهای دمکراتيک پيوسته و با برگزاری انتخابات آزاد، امکان رقابت بين احزاب سياسی را فراهم آورده اند. اما در کشور ما انتخابات تا کنون تنها
گرچه هنوز صحنه انتخابات چندان روشن نيست و صف‌آرائی‌ها شکل نگرفته‌اند، اما نيروهای اپوزيسيون دمکرات و سکولار از هم اکنون بايد بکوشند که با ارائه برنامه و معرفی کانديداهای مورد نظر خود، در روند انتخابات و در شکل‌دهی صحنه سياسی کشور نقش بازی کنند و نگاه‌ها را به سوی برنامه خود و مطالبات مردم جلب نمايند.
بيانيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)     ۳ شهريور ۱۳۸٧

پيرامون جايگاه و اهمیت حقوق بشر در مبارزه علیه جمهوری اسلامی
پیکار برای حقوق بشر ، در مبارزه عليه جمهوری اسلامی نقش کليدی دارد!
سوسیالیستها بودند که در انترناسیونال، سرود جهانی خود، ندای مبارزه برای حقوق بشر را سر دادند، در حالی که هنوز تا پذیرش عمومی جهان شمول بودن حقوق بشر، ده ها سال مانده بود. اما بخش بزرگی از جنبش سوسیالیستی از اوایل قرن بیستم میلادی از قائل شدن نقش کليدی برای حقوق بشر در مبارزه خود فاصله گرفت و عدالت اجتماعی را بدون پيوند با آزادی و دمکراسی در راس برنامه خود قرار داد. با پیروزی انقلاب اکتبر روسیه و اولویت یافتن حفظ نظام برآمده از این انقلاب، نظرات و اندیشه هایی در جنبش چپ جهانی قوت یافت که بسیاری از بنیانهای اعتقادی سوسیالیسم را .... [متن کامل]
به پیشواز شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 میلادی، هیأت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با این باور استوار که در مبارزه علیه نظام استبدادی حاکم بر کشور ما، پیکار برای حقوق بشر نقش کليدی دارد، در این بیانیه دیدگاه خود در این زمینه را تشریح می کند.
حقوق بشر و بنیان‌های اندیشه ما
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای تحقق جامعه ای مبارزه می کند که "رشد آزادانه هر فرد آن، به شرط توسعه آزادانه کل جامعه تبدیل شده باشد". این فرمولبندی بنیانگذاران سوسیالیسم در قرن نوزدهم میلادی، کماکان به قوت خود باقی است. این
مردم و نيروهای سياسی ايران بر سر تأمين حقوق بشر زبان مشترکی يافته‌اند. مردم ايران اکنون به خوبی می‌دانند که اين حقوق،‌ مرز و نسبيت فرهنگی و دينی نمی‌شناسد،‌ جهان شمول است. به جرأت می‌توان گفت بخش مهمی از آنچه در دستور کار مبارزه آزادی‌خواهان ایران قرار دارد، و آنچه گروه‌های مختلف مردم ایران برای دست‌یابی بدان تلاش می‌کنند و در این راستا با مقاومت حکام مستبد جمهوری اسلامی روبرویند، در نظام جهانی حقوق بشر به عنوان حق هر انسان به رسمیت شناخته و تثبیت شده است.

Radio Rasane